Ἀρραγὴς καί συμπαγὴς ἑνότης τοῦ Ἑλληνισμοῦ

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Κύπρο ἐπισφραγίζει τὴν ἁπτὴ ἀπόδειξη τῆς ἀρραγοῦς καὶ συμπαγοῦς ἑνότητος τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπέναντι στὶς τουρκικὲς προκλήσεις∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς διαβεβαίωσε τὸν κυπριακὸ λαὸ γιὰ τὴν ἀνεπιφύλακτη στήριξή του ἀπ΄ τὴν μητέρα πατρίδα, ἀλλὰ καὶ ἔστειλε σαφέστατο μήνυμα στὴν Ἄγκυρα, ὅτι τὸ 2014 δὲν εἶναι 1974. Ἡ ὑποστήριξη ἀπὸ ὁλόκληρο τὸν ἑλληνικὸ λαὸ εἶναι ἀδιαφιλονίκητη, ὅπως καὶ στὴν ἀντιπολίτευση ἀκοῦσα ἢ ἕκουσα ἀπ’ τὶς πολιτικές της δυνάμεις, ὅπως φάνηκε ἀπ’ τὴν ἔμμεση ἀποδοκιμασία τῆς δηλώσεως πολιτικοῦ στελέχους τῆς Κουμουνδούρου ἀπ’ τὴν ἡγεσία του∙ στὰ ἐθνικὰ θέματα δὲν ἐπιτρέπεται ἡ ἀνάμιξη τῶν καθημερινῶν πολιτικῶν διαφωνιῶν. Αὐτὸ τὸ πιστεύουν ὅλοι οἱ Ἕλληνες καὶ τὸ δείχνουν∙ ὅσοι διαφωνοῦν ἁπλούστατα μένουν ἐκτὸς νυμφῶνος.