Προβολὴ διεθνοῦς παρουσίας

Τὴν διεθνῆ πολιτική της παρουσία ἐνισχύει ἡ Ἑλλὰς καὶ ὁ Ἑλληνισμός, μὲ τὴν τριμερῆ διάσκεψη κορυφῆς τοῦ Καΐρου, μὲ κύριο θέμα τὴν ὁριοθέτηση τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης, Αἰγύπτου, Κύπρου καὶ Ἑλλαδος∙ ἡ ἔνταξη τῆς ὁριοθετήσεως στὰ πλαίσια τῆς εὐρωπαϊκῆς ἐνεργειακῆς πολιτικῆς ἀπιτελεῖ τὸ κύριο ἐπιχείρημα, διότι διασφαλίζει καὶ τὴν προσέγγιση τῆς Αἰγύπτου μὲ τὴν Εὐρώπη. Ὁ ἀντίκτυπος τῆς διασκέψεως στὴν πολιτική μας σκηνὴ εἶναι ἐμφανής, καθὼς ἀκόμη καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει χαμηλώσει ἀρκετὰ τὴν κριτική του, μέχρι καὶ στὸ θέμα τῆς ἐκλογῆς τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας∙ ἡ εὐχὴ τοῦ Κάρολου Παπούλια, γιὰ τὴν ἐκλογή του ἀπ’ τὴν παροῦσα Βουλὴ θεωρεῖται ὡς σημαντικὴ συμβολὴ στὴν πολιτικὴ σταθερότητα. Ἄλλωστε, ὅλο καὶ περισσότεροι ἀνεξάρτητοι βουλευτὲς ἀποκαλύπτουν τὴν πρόθεσή τους γιὰ τὴν ψῆφο τους, ἐνῶ διατυπώθηκαν καὶ προτάσεις, γιὰ συμφωνία ἐκλογῶν τὸν Νοέμβριο τοῡ 2015∙ ἡ πολιτικὴ ἀβεβαιότης στὴ χώρα αἴρεται ὁριστικά.