Δεδομένη βιωσιμότης χρέους

Τὴν βιωσιμότητα τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους ἀναγνωρίζουν πλέον, μετὰ τὶς ἐπιτυχίες τῆς οἰκονομίας μας, ἡ Εὐρωπϊκὴ Ἐπιτροπὴ καὶ πολλὰ ἀτλαντικὰ πρακτορεῖα, τὰ ὁποῖα μέχρι λίγες μέρες πρὶν μᾶς βομβάρδιζαν μὲ τὴν καταστροφολογία τους∙ ἄλλωστε καὶ τὸ χθεσινὸ Γιούρογκρουπ ἀσχολήθηκε μὲ τὴν πρόοδο τῆς ἀξιολογήσεως, ἐνῶ ὁ Πιὲρ Μοσκοβισὶ προγραμμτίζει ἐπίσκεψη στὴν Ἀθήνα πρὸς τὸ τέλος τοῦ μηνὸς καὶ πρὶν τὸ κρίσιμο Γιούρογκρουπ τῆς 8ης Δεκεμβρίου, ὅταν θὰ ληφθεῖ ἡ ὁριστικὴ ἀπόφαση, μὲ δεδομένη μᾶλλον τὴν ἀπαλλαγή μας ἀπ’ τὴν τρόϊκα καὶ τὴν θέσπιση προληπτικῆς πιστωτικῆς γραμμῆς γιὰ ἕξι ἢ δώδεκα μῆνες. Μὲ τὴν ἀναγνώριση ἀπὸ ὅλους σχεδὸν τῆς βιωσιμότητος τοῦ χρέους, μετὰ τὴν ἀνακοίνωση γιὰ θετικὸ ρυθμὸ ἀναπτύξεως τῆς χώρας, οἱ συζητήσεις στρέφονται γύρω ἀπ’ τὴν μορφὴ τῆς πιστοληπτικῆς γραμμῆς∙ τὸ ὕψος τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος θὰ κρίνει τὸ εὖρος τῆς καλύψεως, σὲ περίπτωση ἀνάγκης, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ κλιμακούμενο ἀναλόγως.