Γιοῦνκερ, Κάμερον, Ρέντσι

Ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ ἦταν σκληρὸς στὶς πρῶτες δηλώσεις του κατὰ τῶν πρθυπουργῶν Βρεταννίας καὶ Ἰταλίας∙ ἀμφότεροι ἔχουν ἀναφερθεῖ μὲ περιφρονητικὸ τρόπο γιὰ τὴν Ἐπιτροπὴ καὶ τὴν γραφειοκρατία της. Ὁ νέος πρόεδρός της ὑπερασπίσθηκε τὴν Ἐπιτροπὴ καὶ ζήτησε τὸν σεβασμὸ ἀπέναντι στὸ ἔργο της, διότι ἐκπροσωπεῖ τὸ σύνολο τῶν Εὐρωπαίων κι ὄχι ἕναν μόνο λαό∙ ἡ ἀντιδικία ἄρχισε μετὰ τὴν ἀνακοίνωση ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπὴ τῶν αὐξημένων ποσῶν συνεισφορᾶς τῶν δύο χωρῶν στὸν κοινοτικὸ προϋπολογισμό. Δήλωσαν ὅτι δὲν πρόκειται νὰ πληρώσουν τὸ μερίδιό τους, ἂν καὶ πιὸ σκληρὸς εἶναι ὁ Νταίηβιντ Κάμερον, παρὰ ὁ Ματτέτο Ρέντσι, ἀλλὰ ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς ἀπάντησε, ὅτι ὑπάρχουν τρόποι εἰσπράξεως τῶν ποσῶν.