Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις παγκοσμίως, καθὼς ἀναμένουν τὰ ἀποτελέσματα τῶν διαβουλεύσεων στὴν Ἀμερικὴ γιὰ τὴν συνεργασία τοῦ προέδρου μὲ τὸ Ρεπουμπλικανικὸ κόμμα καὶ τὶς ἀποφάσεις τοῦ Γιούρογκρουπ στὴν Εὐρωζώνη∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρῶς στὰ 1,2521 δολλάρια καὶ στὰ 143,4855 γιέν, ἐνῶ χρυσός, 1144,51, καὶ πετρέλαιο, 82,50, κινήθηκαν στὰ ἴδια ἐπίπεδα. Ἡ ἐπιφυλακτικότης δὲν αἴρεται καὶ τόσο εὔκολα, καθὼς στὰ διεθνῆ θέματα ἡ ἀναβλητικότης τῆς Οὐάσιγκτον ἐπηρεάζει τὴν ἀντιμετώπισή τους∙ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα δείχνει ὅτι ἀδυνατεῖ νὰ ἀναλάβει οἱαδήποτε πρωτοβουλία, διότι φοβᾶται τὴν ἀποτυχία, ὅπως ἔγινε μὲ τὴν Συρία καὶ τὴν Οὐκρανία∙ οἱ δύο χῶρες βυθίσθηκαν σὲ μακροχρόνιο σπαραγμὸ καὶ διάλυση τῆς κοινωνικῆς καὶ οἰκονομικῆς τους δομῆς, ἀλλὰ καὶ μὲ σαφῆ ἀποδοκιμασία τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς. Ἡ ἔρευνα τοῦ Forbes, μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν θεωρεῖσθαι ὡς τὸν ἰσχυρότερο ἡγέτη ἀπ’ τοὺς Ἀμερικανοὺς εἶναι κόλαφος γιὰ τὸν πρόεδρό τους.