Διάσκεψη κορυφῆς Εἰρηνικοῦ

Τὴν Δευτέρα ἀρχίζει στὸ Πεκῖνο ἡ διάσκεψη κορυφῆς γιὰ τὴν Οἰκονομικὴ Συνεργασία τῶν χωρῶν τῆς Ἀνατολικῆς Ἀσίας καὶ τοῦ Εἰρηνικοῦ∙ ἡ Κίνα δίδει ἐξαιρετικὴ βαρύτητα στὸ γέγονος καὶ ἔχει προγραμματίσει καὶ σειρὰ ἄλλων ἐκδηλώσεων πρὸς τιμὴν τῶν προσκεκλημένων. Τὸ ἐνδιαφέρον ἑστιάζεται στὴν ἀναπόφευκτη συνάντηση Μπάρακ Ὀμπάμα καὶ Βλαδίμηρου Ποῦτιν, μετὰ τὰ ὅσα ἔχουν διαδραματισθεῖ ἐξ αἰτίας τῆς Οὐκρανίας∙ οἱ δύο πλευρὲς ἔχουν ἀνακοινώσει ὅτι, ἡ ὅποια χειραψία τους θὰ ἔχει καθαρὰ τυπικὸ χαρακτῆρα, ἐνῶ ὁ Μιχαὴλ Γκορμπατσὼφ δήλωσε ὅτι στηρίζει τὸν Ρῶσο πρόεδρο καὶ τὴν πολιτική του. Ἡ Κίνα καὶ ἄλλες ἀσιατικές, πλὴν Ἰαπωνίας, καὶ λατινοαμερικανικὲς χῶρες στηρίζουν τὴν Μόσχα καὶ τηροῦν ἀποστάσεις∙ ἑπομένως εἶναι πολὺ δύσκολη ἡ προσέγγιση τῶν δύο πλευρῶν, παρὰ τὶς κινεζικὲς προσπάθειες.