Ἰσραήλ, σὲ δύο ἐπίπεδα

Σὲ δύο ἐπίπεδα κινεῖται ἡ πολιτικὴ τοῦ Ἰσραήλ, μετὰ τὴν κλιμάκωση τῶν συγκρούσεων στὴν Ἀνατολικὴ Ἱερουσαλήμ, ἐξ αἰτίας τῆς οἰκοδομήσεως νέων κατοικιῶν καὶ τῆς ἐξεγέρσεως τῶν νεαρῶν Παλαιστινίων∙ σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο, ἡ ἰσραηλινὴ κυβέρνηση καλλιεργεῖ τὶς στενὲς σχέσεις μὲ τὴν Κύπρο, ὅπου βρισκόταν χθὲς ὁ ὑπουργός του Ἐξωτερικῶν καὶ μὲ τὴν Ἑλλάδα, καθὼς συμμετέχει σὲ κοινὲς ἑλληνοκυπριακὲς στρατιωτικὲς ἀσκήσεις, καὶ τὴν Αἴγυπτο, ἀπέναντι στὶς τουρκικὲς προκλήσεις. Ἀπ’ τὴν Χάγη ἔφθασε καὶ ἡ εὐχάριστη εἴδηση, ὅτι τὸ Διεθνὲς Δικαστήριο δὲν θὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν σφαγὴ στὸ τουρκικὸ σκάφος Μααρίβ∙ εἶναι γεγονὸς ὅτι μοναδική του διεθνὴς στήριξη, ἐκτὸς τῆς Ἀμερικῆς, παραμένουν οἱ τρεῖς γειτονικές του χῶρες καὶ μέσῳ αὐτῶν οἱ προσβάσεις πρὸς τὴν Εὐρώπη. Τὴν ἀξιοποίησή τους ἐπιδιώκει.