Ὁλοκλήρωση ἀξιολογήσεως

Ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως μέσα στὸν μῆνα θεωρεῖται δεδομένη στὶς Βρυξέλλες, Φραγκφούρτη καὶ Ἀθήνα∙ μόνο ἡ διαπλοκὴ καὶ ἡ ἀντιπολίτευση προβλέπουν κατάρρευσή τους καὶ προσφυγὴ στὶς κάλπες. Εὐσεβεῖς πόθοι! Τὸ ἀντικειμενικὸ κριτήριο εἶναι ἕνα, ἡ σύγκρισή τους μὲ τὶς προηγούμενες ἀξιολογήσεις καὶ ἡ θέση τῆς χώρας μας∙ ὅσα ἐπικαλοῦνται γιὰ ἀποτυχία τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἐλάχιστα, σὲ σύγκριση μὲ ὅσα ἔλεγαν τὶς προηγούμενες φορὲς καὶ μὲ τὴν ἀπόλυτη βεβαιότητά τους γιὰ χρεωκοπία τῆς χώρας καὶ ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη. Δημοσιονομικὸ κενὸ δὲν ὑπάρχει, διότι τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ ἡ ἀνάπτυξη ὑπερκαλύπτουν τὰ κενὰ καὶ ἀφήνουν περιθώρια γιὰ παροχὲς πρὸς τὶς ἀσθενέστερες τάξεις∙ οἱ δηλώσεις τῶν εὐρωπαϊκῶν παραγόντων, ὅπως τοῦ Κλάους Ραίντλινγκ, δὲν ἔχουν τὴν μορφὴ ἀπειλῆς, ὅπως τὶς παρουσιάζει ἡ διαπλοκὴ μὲ τὶς διαστρεβλώσεις της, ἀλλὰ ὡς ἐκπλήρωση τῶν ὅρων ποὺ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἔχει ἀναλάβει. Οἱ διαστρεβλώσεις διαχέονται.