Διπλῆ ἐγγύηση τῆς Κύπρου

Ἡ παρουσία τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Κύπρο καὶ οἱ διαβεβαιώσεις του γιὰ τὸ ἑνιαῖο μέτωπο τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν μεγαλόνησο, ἦταν ἀπαραίτητες στὴν κρίσιμη αὐτὴ φάση τοῦ Κυπριακοῦ, ἀπέναντι στὶς συνεχεῖς τουρκικὲς προκλήσεις∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ὑπογράμμισε ὅτι ἡ μητέρα πατρίδα ἀποτελεῖ τὴν ἐγγύηση κατὰ τῆς ὅποιας ἀπειλῆς, καὶ ὁ κυπριακὸς Ἑλληνισμὸς δέχθηκε μὲ ἱκανοποίηση τὴν ἐγγύηση αὐτή. Ἄλλωστε ὡς συνέχειά της ἦλθε ἡ προειδοποίηση πρὸς τὴν Ἄγκυρα νὰ ἀφήσει τὶς προκλήσεις της κατὰ τῆς νήσου, ἀπ’ τοὺς τρεῖς ἡγέτες, Αἰγύπτου, Ἑλλάδος καὶ Κύπρου τὸ Σάββατο στὸ Κάϊρο∙ εἶναι ἀπ’ τὶς σπάνιες φορὲς ὅπου διασφαλίζει τέτοια διεθνῆ ὑποστήριξη ἡ Λευκωσία. Ἡ Αἴγυπτος παραμένει ἡ μεγαλύτερη ἀραβικὴ χώρα.