Ἀποδέσμευση τοῦ Ἑλληνικοῦ

Ἡ ἀποδέσμευση τῆς ἐπενδύσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔρχεται στὴν κατάλληλη στιγμή, γιὰ τὴν τόνωση τοῦ ἐπενδυτικοῦ ἐνδιαφέροντος πρὸς τὴν χώρα μας∙ ἡ δέσμευση τοῦ ἁρμοδίου κλιμακίου ἤρθη μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ οἰκείου τμήματος. Ἔτσι ἀρχίζει ἡ ἐπένδυση πέντε δις εὐρὼ καὶ ἡ μετατροπὴ τῆς ἐκτάσεως τῶν ἕξι χιλιάδων στρεμμάτων σὲ τουριστικὴ περιοχὴ πολυτελείας, μαζὶ μὲ τὴν δημιουργία δάσους δύο χιλιάδων στρεμμάτων∙ δεκαπέντε χρόνια μετὰ τὴν μεταφορὰ τοῦ ἀεροδρομίου στὰ Σπάτα ἀρχίζει ἡ ἀξιοποίηση τῆς μεγαλυτέρας ἐκτάσεως στὴν περιοχὴ τῆς πρωτευούσης, στὴν ὁποία εἶχαν παίξει πολλὰ πολιτικὰ καὶ ἄλλα συμφέροντα. Ἡ προβολὴ τῆς ἐπενδύσεως διεθνῶς μετράει περισσότερο, διότι ἔχουμε τὴν φήμη τῆς γραφειοκρατίας καὶ τῶν καθυστερήσεων στὶς ἀποφάσεις μας.