25ετία τείχους Βερολίνου

Ὁ ἑορτασμὸς γιὰ τὴν 25ετία ἀπ’ τὴν κατάρρευση τοῦ τείχους τοῦ Βερολίνου ἔγινε μὲ ἐξαιρετικὴ λαμπρότητα στὴν γερμανικὴ πρωτεύουσα∙ ἡ καγκελάριος καὶ ὁ δήμαρχος τῆς πόλεως ἀπόθεσαν ἀπὸ ἕνα τριαντάφυλλο στὸ διατερημένο μέρος τοῦ τείχους, ἐνῶ ἑκατοντάδες χιλιάδες Βερολινέζοι γιόρτασαν τὴν ἐπέτειο, μὲ χοροὺς καὶ τραγούδια. Ὁ Μιχαὴλ Γκορμπατσώφ, πρόεδρος τότε τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως ποὺ διέταξε τὴν παραμονὴ στὰ στρατόπεδά τους τῶν σοβιετικῶν δυνάμεων στὴν Ἀνατολικὴ Γερμανία, καὶ ὁ Λέχ Βαλέσα, πρόεδρος τοῦ πολωνικοῦ συνδικάτου Ἀλληλεγγύη ποὺ πρωτοστάτησε στὶς ἀλλαγὲς στὶς κομμουνιστικὲς χῶρες, ἦταν παρόντες∙ ὁ Μιχαὴ Γκορμπατσὼφ προειδοποίησε, μὲ δηλώσεις του, γιὰ τὸν κίνδυνο ἐπιστροφῆς σὲ νέο ψυχρὸ πόλεμο, μὲ ὅσα γίνονται στὴν Οὐκρανία καὶ κάλεσε τὴν Δύση, σὲ ἐποικοδομητικὸ καὶ εἰλικρινῆ διάλογο μὲ τὴν Ρωσία. Τὶς θέσεις του αὐτὲς διατύπωσε καὶ στὴν Ἀγκέλα Μέρκελ, κατὰ τὴν συνάντησή τους∙ ἔχουν βαρύτητα οἱ ἀπόψεις τοῦ γηραιοῦ πολιτικοῦ.