Ἐπίδειξη διαλλακτικότητος ἀπὸ Τουρκία

Ἡ συμφωνία γιὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Τούρκου πρωθυπουργοῦ στὴν Ἀθήνα καὶ τὶς συνομιλίες του μὲ τὸν Ἕλληνα ὁμόλογό του, μαζὶ μὲ τὴν σύγκληση τοῦ Συμβουλίου διμεροῦς συνεργασίας, ἑρμηνεύεται τουλάχιστον ὡς ἐπίδειξη διαλλακτικότητος ἀπ’ τὴν πλευρὰ τῆς Ἄγκυρας∙ ἡ Τουρκία περιορίσθηκε σὲ φραστικὲς διατυπώσεις, πέραν τῶν πολεμικῶν της στὴν κυπριακὴ ΑΟΖ, καὶ ἀπέφυγε ἄλλες προκλήσεις, ὅπως συνήθιζε πάντα. Ὁπωσδήποτε οἱ συνομιλίες Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ Ἀχμέντ Νταβούτογλου, δὲν θὰ εἶναι καθόλου εὔκολες, ἀλλὰ εἶναι προτιμώτερες ἀπ’ τὶς ἀσκήσεις ἑτοιμότητος στὸ Αἰγαῖο∙ ὁ τριμερὴς ἄξων, Αἰγύπτου, Κύπρου καὶ Ἑλλάδος, προβλέπεται ὅτι σύντομα θὰ διευρυνθεῖ μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Ἰσραήλ, μὲ τριμερῆ κορυφῆς μᾶλλον μέχρι τὰ Χριστούγεννα, ἀλλὰ καὶ μὲ Ἰορδανία καὶ Λίβανο. Τὴν ἐγγύηση τῆς Εὐρώπης σκέπτονται ὅλοι τους.