Ὁριστικά, πιστωτικὴ γραμμὴ

Ἡ καθιέρωση προληπτικῆς πιστωτικῆς γραμμῆς γιὰ τὴν Ἑλλάδα εἶναι τὸ κύριο θέμα στὶς Βρυξέλλες καὶ οἱ διαπραγματεύσεις ἀποβλέπουν, ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο, στὴν ρύθμιση τῶν σχετικῶν προβλημάτων∙ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα εἶναι μᾶλλον πολὺ μεγαλύτερο ἀπὸ ὅσο προβλεπόταν, καθὼς οἱ πληρωμὲς γιὰ τὸν ΕΝΦΙΑ πλησιάζουν τὸ 50% τοῦ συνόλου στὶς δύο πρῶτες δόσεις, ἐνῶ οἱ ρυθμίσεις, γιὰ τὶς ὀφειλὲς στὰ ἀσφαλιστικὰ καὶ στὴν Ἐφορία, πιθανὸν θὰ ἔχουν τὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα. Ἡ Ἐπιτροπὴ ἔχει πεισθεῖ ὅτι εἶναι ἐφικτὴ ἡ παραίτηση τῆς χώρας ἀπ’ τὶς ἑπόμενες δόσεις τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, 2015-2016, καὶ ἀπομένει ἡ ὀχύρωση τῆς γραμμῆς ἀμύνης στὴν περίπτωση τῶν ἀγορῶν, ἐὰν συμβεῖ κάτι ἀπρόβλεπτο∙ οἱ λεπτομέρειες ἔχουν δευτερεύουσα σημασία, καθὼς συμφωνήθηκαν τὰ περισσότερα κατὰ τὴν συνάντηση Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ Εὐάγγελου Βενιζέλου. Ἡ ἐπιστροφὴ τῆς τρόϊκας προβλέπεται στὶς ἑπόμενες μέρες, ἀλλὰ μὲ τὸ πλεονέκτημα στὴν κυβέρνηση, ὄχι στοὺς ἀτλαντιστές.