Μεξικό, δολοφονία φοιτητῶν

Ἡ δολοφονία τῶν 43 φοιτητῶν τοῦ Μεξικοῦ ἀπ’ τὰ καρτὲλ τῶν ναρκωτικῶν ἔχει προκαλέσει τὴν ἀγανάκτηση τῶν κατοίκων του καὶ τὴν κατάπληξη τῆς διεθνοῦς κοινῆς γνώμης∙ τοὺς φοιτητὲς παρέδωσε στὸ καρτὲλ ἡ δημαρχία τῆς περιοχῆς, μὲ τὴν ἐντολὴ τῆς ἐξαφανίσεώς τους. Οἱ ἄνδρες τοῦ καρτὲλ τοὺς ὁδήγησαν σὲ κοντινὸ ἐρημικὸ μέρος καὶ τοὺς πυρπόλησαν σὲ μεγάλη φωτιά∙ τὰ σώματά τους ἔχουν πλήρως ἀπανθρακωθεῖ καὶ εἶναι ἀδύνατη ἡ ἀναγνώρισή τους∙ στὴν πρωτεύουσα ἔγιναν μαζικὲς διαδηλώσεις καὶ πολιορκήθηκε τὸ Προεδρικὸ Μέγαρο, διότι ὁ κόσμος θεωρεῖ ὑπεύθυνη τὴν κυβέρνηση γιὰ τὴν ἀπροθυμία της νὰ ἐξολοθρεύσει τὰ κυκλώματα τῶν ναρκωτικῶν. Πολλοὶ θεωροῦν τὴν ὑπόθεση, ὡς τὴν σταγόνα ποὺ ξεχείλισε τὸ ποτῆρι, διότι δείχνει ἀνεξέλεγκτη ἡ δράση τῶν ἐμπόρων νακρωτικῶν στὴν χώρα.