Χαλιφάτο, θύμα ὁ ἀρχηγὸς

Ὁ ἀρχηγὸς τῶν Ἰσλαμιστῶν τοῦ Ἰρὰκ τραυματίσθηκε σοβαρά, κατὰ τὴν διάρκεια ἀμερικανικῶν ἀεροπορικῶν βομβαρδισμῶν κοντὰ στὴν Μοσούλη∙ ὁ Ἀμπντοὺλ Μπάκρ ἀλ Μπαγκντάτι, σύμφωνα μὲ διασταυρωμένες πληροφορίες, μεταφέρθηκε σὲ νοσοκομεῖο τῆς Μοσούλης, τὸ ὁποῖο εἶχαν ἐκκενώσει προηγουμένως γιὰ λόγους ἀσφαλείας. Πρόκειται γιὰ τὸ ἰσχυρότερο πλῆγμα κατὰ τῶν Τζιχαντιστῶν, διότι ὁ ἀλ Μπαγκντάτι ἐμφανιζόταν ὡς ὁ θησκευτικὸς ἡγέτης τῶν Σουνιτῶν τοῦ Ἰρὰκ καὶ ὁ στρατιωτικὸς ἀρχηγός τους. Τὸ χαλιφάτο δὲν ἔχει ἀνακοινώσει τίποτε ἀκόμη, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι τηρεῖ ἀμυντικὴ στάση στὸν πόλεμο, ἐνῶ τὰ κυβερνητικὰ στρατεύματα τοῦ Ἰρὰκ προβάλλουν νίκες τους στὸ στρατιωτικὸ μέτωπο∙ ἀκόμη καὶ στὸ Κομπάνι, οἱ δύο πλευρὲς διατηροῦν τὶς θέσεις τους, ἀλλὰ οἱ Κοῦρδοι δείχνουν ὅτι ἔχουν τὴν πρωτοβουλία τῶν κινήσεων στὶς πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις.