Ἑλληνοτουρκικά, παρέμβαση τῶν Εὐρωπαίων

Ἡ στροφὴ τῆς Τουρκίας στὴν σύγκληση τοῦ Ἑλληνοτουρκικοῦ Συμβουλίου καὶ ἡ ἄμβλυνση τῶν προκλήσεων στὴν Κύπρο ὀφείλεται στὶς παρεμβάσεις τῶν Εὐρωπαίων καὶ στὴν δημιουργία τῆς διεθνοῦς διασφαλίσεως μετὰ τὴν τριμερῆ στὸ Κάιρο∙ χθὲς ὁ Γιοχάνες Χάν, Ἐπίτροπος γιὰ τὴν διεύρυνση, κάλεσε τὴν Τουρκία νὰ σεβασθεῖ τὰ κυριαρχικὰ δικαιώματα τῆς Κύπρου καὶ νὰ ἀποφύγει νέες προκλήσεις. Ἡ Ἄγκυρα διαπιστώνει ὅτι δὲν εἶναι ὁ ἀδιαφιλονίκητος ἡγέτης στὴν περιοχή, ἀλλὰ ὅτι ἔχει ἀντιμετωπίσαι πολλὲς δυνάμεις∙ πέραν τῆς τριμεροῦς, Αἰγύπτου, Ἑλλάδος καὶ Κύπρου, βρίσκονται ἀπέναντί της τὸ Ἰσραήλ, ἡ Ἰορδανία καὶ ὁ Λίβανος, ἐνῶ καὶ οἱ μεγάλες δυνάμεις, Ρωσία καὶ Κίνα, εἶναι ἀντίθετες στὶς παραβιάσεις τοῦ διεθνοῦς δικαίου. Ἔτσι, τὴν ἀνάγκην φιλοτιμίαν ποιούμενη, ἀποδέχεται τὸν διάλογο μὲ τὴν ἑλληνικὴ πλευρά.