Δυναμικὴ τῆς οἰκονομίας

Ἡ ἐπιστροφὴ τῆς τρόϊκας καὶ ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως στὸ προβλεφθὲν διάστημα, θεωροῦνται δεδομένα ἀπ’ τὴν κυβέρνηση καὶ γι’ αὐτὸ ὁ πρωθυπουργὸς καὶ ὁ ἀντιπρόεδρος ἀσχολήθηκαν μὲ τὴν προώθηση τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας, ἐνῶ ἡ ἀντιπολίτευση χάνεται στὶς δουλεῖες της∙ στοῦ Μαξίμου συζητήθηκαν μὲ τοὺς τέσσερες τραπεζίτες τρόποι ἀμέσως ἀποδεσμεύσεως τῆς χρηματοδοτήσεως τῆς ἀγορᾶς, ποὺ ἀναμένεται ὡς τὸ ἐφαλτήριο γιὰ τὴν ἀπογείωσή μας∙ αὐτὸ ἐξυπακούεται, μετὰ τὸν ἐπιτυχῆ ἔλεγχο τῶν τραπεζῶν καὶ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως τῆς τρόϊκας. Στὴν ἀντιπολίτευση τυρβάζουν στὴν προηγούμενη φάση, ὅτι θὰ ἀποτύχει ἡ ἀξιολόγηση καὶ ἡ ἐκλογὴ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ὁπότε ὁδηγούμαστε σὲ πρόωρες ἐκλογές∙ ἀποδεικνύουν ὅτι δὲν διαθέτουν ἐναλλακτικὴ πρόταση, κυρίως ὁ ΣΥΡΙΖΑ καὶ ἐλπίζει πλέον στὴν ἐκ τοῦ Ἑσπερίας βοήθεια. Οἱ σύμμαχοί τους ὅμως παρακαλοῦν τὴν ἐπιστροφὴ τῶν πρώην βουλευτῶν τους∙ γνωρίζουν ὅμως ὅτι αὐτοὶ προτιμοῦν τὴν βουλευτική τους ἰδιότητα…