Ἐπιστροφὴ τρόϊκας σύντομα

Τὴν ἐπιστροφὴ τῆς τρόϊκας σύντομα, καὶ μέσα στὸ Σαββατοκύριακο, ἀνακοίνωσε ἡ Ἐκπρόσωπος τῆς Ἐπιτροπῆς, ἐνῶ καὶ ὁ γνωστὸς ἐπικριτής μας Γιοῦρεν Ντάισελμπλάουμ, προέβλεψε ὅτι ἡ Ἑλλὰς ἔχει τὴν ἄνεση τῆς αὐτονόμου ἐπιβιώσεώς του ἀπ’ τὸ ἑπόμενο ἔτος∙ οἱ ἐκκεμότητες μειώνονται αἰσθητά, ἐὰν συνεκτιμηθοῦν ἡ διεύρυνση τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος καὶ ὁ ρυθμὸς ἀναπτύξεως πάνω ἀπ’ τὴν μονάδα τὸ τρίτο τρίμηνο καὶ γύρω στὸ 0,6% ὁλόκληρο τὸ ἔτος. Αὐτὰ σημαίνουν ὅτι ἐπιβεβαιώνεται ἡ κυβέρνηση στὶς ἐκτιμήσεις της, ὅπως ἔγινε καὶ μὲ τὸν ΦΠΑ στὴν ἑστίαση, ἐνῶ ὑπολογίζει πολλὰ ἀπ’ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ψυχολογικοῦ κλίματος∙ ἡ οἰκονομία μας καθίσταται μία ἀπ’ τὶς πιὸ δυναμικὲς τῆς Εὐρωζώνης, καθὼς καὶ ὁ τουρισμὸς προβλέπεται ὅτι θὰ περάσει φέτος τὰ 23 ἑκατομμύρια, μὲ τὴν παράτασή του σχεδὸν τὸ δωδεκάμηνο στὶς πρῶτες τουριστικὲς περιοχές. Ἤδη συζητοῦνται νέα μέτρα, μὲ κύριο κριτήριο τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος.