Ζεῦγμα Κιλικίας, ψηφιδωτὰ

Στὴν ἀρχαία πόλη Ζεῦγμα τῆς Κιλικίας, στὴν νοτιοσανατολικὴ Τουρκία, στὰ σύνορα μὲ τὴν Συρία, ἀνακαλύφθηκε οἰκία μὲ ἔξοχα ψηφιδωτά∙ ἡ ἀρχαία πόλις ἔχει ἐγκαταλειφθεῖ καὶ ἕνα μέρος της ἔχει κατακλυσθεῖ ἀπὸ νέρα, λόγῳ γειτονικοῦ φράγματος, ἀλλὰ γίνονται ἀνασκαφὲς στὸ ὑπόλοιπο τμῆμα της. Ἔχει ἀποκαλυφθεῖ ἕνα ἔξοχο ψηφιδωτό, ὅπου δείχνει τὶς ἐννέα μοῦσες στὸ δάπεδο, μὲ τὴν Καλλιόπη στὸ κέντρο καὶ τὶς ὑπόλοιπες γύρω, ὅλες μὲ τὰ ἑλληνικὰ ὀνόματα νὰ τὶς συνοδεύουν, ἀλλὰ καὶ τῆς Τηθοῦς μετὰ τοῦ Τιθωνοῦ∙ ὁ τουρκικὸς τύπος ἔχει δώσει μεγάλη δημοσιότητα, διότι σώζονται σὲ ἄριστη κατάσταση, ὅπως αὐτὸ τῆς Ἀμφιπόλεως. Ἕνα μόνο, γράφει ὅτι εἶναι ρωμαϊκά, ἐνῶ εἶναι ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν Σελευκιδῶν.