Κάμερον, ἔξοδος ἀπὸ Εὐρώπη

Τὴν προοπτικὴ ἐξόδου τῆς Βρεταννίας ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἐὰν τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ δημοψηφίσματος τοῦ 2017 εἶναι ἀρνητικό, ἄφησε ὁ πρωθυπουργὸς τῆς χώρας∙ μιλώντας σὲ εἰδικὸ συμπόσιο, ὁ Νταίηβιντ Κάμερον εἶπε ὅτι, δὲν θὰ εἶναι καταστροφὴ γιὰ τὴν βρεταννικὴ οἰκονομια, ἐὰν ὁ λαὸς ἐπιλέξει τὴν ἀποχώρηση ἀπ’ τὴν Εὐρώπη. Ὁ ἀρχηγὸς τῶν Ἐργατικῶν ἀντιθέτως ἐπέμεινε στὴν ἀνάγκη παραμονῆς πάσῃ θυσίᾳ στὴν Ἕνωση, ὅπως καὶ ἐκεῖνος τῶν Φιλελευθέρων∙ οἱ Συντηρητικοὶ βλέπουν τὴν μεγάλη διαρροὴ τῶν ὀπαδῶν τους πρὸς τοὺς Εὐρωσκεπτικιστὲς τοῦ ΥΚΙΠ καὶ μοναδική τους μέριμνα εἶναι ἡ ἀνακοπὴ αὐτοῦ τοῦ ρεύματος. Πάντως, ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὁ πρωθυπουργὸς ὑποχώρησε στὸ θέμα τῶν εἰσφορῶν, δυόμισυ δις εὐρὼ τῆς χώρας του στὸν εὐρωπαϊκὸ προϋπολογισμό, καὶ ζήτησε τὴν καταβολή τους τὸ Φθινόπωρο, μετὰ τὶς βουλευτικὲς ἐκλογὲς τῆς προσεχοῦς Ἀνοίξεως∙ στὸ Σίτυ ὅμως ἄρχισαν οἱ ἀνησυχίες καὶ πολλὰ κεφάλαια διαρρέουν μαζικά.