ΑΠΕΚ, χαμόγελα, διαφορὲς

Τὰ χαμόγελα περίσσεψαν στὴν διάσκεψη κορυφῆς τῶν χωρῶν τοῦ ΑΠΕΚ στὸ Πεκῖνο, ὅπως καὶ οἱ φαντασμογορικὲς τελετές, ἀλλὰ καὶ οἱ διαφορὲς παρέμειναν∙ ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ συμφώνησε σὲ ὅλα μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν, γιὰ διεύρυνση τῶν διμερῶν σχέσεων, ἀλλὰ ὄχι καὶ μὲ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα, ὅταν ἡ Οὐάσιγκτον προειδοποιοῦσε τὴν ἴδια στιγμὴ γιὰ σκληρὴ στάση ἀπέναντι στὶς δύο χῶρες. Πάντως Κίνα καὶ Ρωσία ἔθεσαν εὐθέως ὑπὸ ἀμφισβήτηση τὴν ἀμερικανικὴ κοσμοκρατορία, καθὼς ὅλοι οἱ ἡγέτες φόρεσαν τὴν ἴδια κινεζικὴ ἐνδυμασία, ἀλλὰ περισσότερο στὶς διμερεῖς τους συναντήσεις, προγραμματισμένη ἡ σινοαμερικανική, ἄτυπη ἡ ρωσοαμερικανική∙ τὸ Πεκῖνο ἐμφανίσθηκε ὡς ὁ μεγάλος ἀδελφὸς ὅλων τῶν μικρῶν χωρῶν, καθὼς εἶχε τὴν ἄνεση διαθέσαι πεντήκοντα δις δολλάρια γιὰ τὴν χρηματοδότηση σὲ ἔργα ὑποδομῆς στὸ ἐσωτερικό τους. Ἡ ἰσορροπία δυνάμεων στὸν Εἰρηνικὸ ἀλλάζει ἄρδην, μὲ τὴν μεταφορὰ τοῦ οἰκονομικοῦ κέντρου στὴν Ἀνατολικὴ Ἀσία καὶ κυρίως στὴν Κίνα.