Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν καὶ χθὲς οἱ ἀνοδικὲς τάσεις, μὲ ἀφορμὴ τὸ καλὸ κλίμα στὴν ΑΠΕΚ τοῦ Πεκίνου καὶ στὴν ἐλπίδα γιὰ ἀνάπτυξη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 1,2420 δολλάρια καὶ 143,9540 γιέν, ἐνῶ περισσότερο ἔπεσαν, χρυσός, 1151,25, καὶ πετρέλαιο, 82,07. Οἱ περισσότεροι μεγάλοι ἐπενδυτὲς ἔχουν στραμμένα τὰ βλέμματά τους στὴν Ἀνατολικὴ Ἀσία καὶ στὴν ἑνοποιημένη ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἀγορά, Σαγκάης καὶ Χὸνγκ Κόνγκ, ποὺ γίνεται ἡ κατὰ πολὺ μεγαλύτερη στὸν κόσμο∙ ἡ σύσταση Ἐπενδυτικῆς Τραπέζης τῶν χωρῶν τοῦ ΑΠΕΚ, ἀπ’ τὴν Κίνα, μὲ ἀρχικὸ κεφάλαιο 50 δις δολλάρια, σημαίνει τὴν εὔκολη χρηματοδότηση πολλῶν ἐργῶν στὶς φτωχὲς χῶρες τῆς Ἀσίας. Τὸ καλὸ κλίμα ποὺ ἐπικράτησε στὶς σύντομες συναντήσεις Βλαδίμηρου Ποῦτιν καὶ Μπάρακ Ὀμπάμα, παρὰ τὸν ἄτυπο χαρακτῆρα τους, εὐνοεῖ τὴν ψυχολογία ἀναπτύξεως. Μοναδικὴ σχεδὸν ἐξαίρεση πάλι ἡ νέα πτώση στὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν, λόγῳ
ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων.