Προειδοποιήσεις Γκορμπατσὼφ

Ὁ Μιχαὴλ Γκορμπατσὼφ ἦταν σαφέστατος στὶς προειδοποιήσεις του, γιὰ τὸν κίνδυνο νέου ψυχροῦ πολέμου ἐὰν συνεχίσει ἡ Δύση τὴν ἴδια πολιτική της στὴν Οὐκρανία, κατὰ τὴν συνέντευξή του, μετὰ τὴν παρουσία του κατὰ τὴν ἐπέτειο τῆς πτώσεως τοῦ τείχους τοῦ Βερολίνου∙ ὁ τελευταῖος πρόεδρος τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως ἀπάντησε, στὸν ἔκπληκτο δημοσιογράφο ποὺ τὸν ρώτησε γιὰ τὴν Κριμαία, ὅτι ὁ πατέρας του ἦταν Ρῶσος καὶ ἡ μητέρα του Οὐκρανή, ὅπως καὶ ἡ γυναῖκα του καὶ ὅτι διαχρονικὰ ἑκατοντάδες χιλιάδες Ρῶσοι ἔχουν σκοτωθεῖ γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν περιοχῶν αὐτῶν ἀπ’ τοὺς Τούρκους∙ ἡ κοσμοκρατορία τῆς Ἀμερικῆς δὲν μπορεῖ νὰ ἰσχύσει σήμερα, πρόσθεσε, οὔτε ἀντέχει ἡ Δύση σὲ νέο ἀνταγωνισμὸ τῶν ἐξοπλισμῶν, διότι ἡ Ρωσία ἔχει ἰσχυροὺς συμμάχους, ἐννοώντας τὴν Κίνα.