Προκλήσεις τῆς Ἀλβανίας

Ἡ Ἀλβανία συνέχισε τὶς προκλήσεις της κατὰ τῆς Σερβίας, μὲ τὴν ἀναφορὰ τοῦ πρωθυπουργοῦ της στὴν ἀνεξαρτησία τοῦ Κοσσόβου, στὴν κοινὴ συνέντευξη τύπου στὸ Βελιγράδι∙ ἡ ἐπίσκεψη ἔγινε μετὰ ἀπὸ πιέσεις τῶν Εὐρωπαίων, γιὰ τὴν ἔναρξη τῶν ἐνταξιακῶν διαπραγματεύσεων. Ὁ Ἔντι Ράμα παραβίασε σκαιῶς τὸ πρωτόκολλο καὶ ἀναφέρθηκε στὸ Κόσσοβο, παρὰ τὴν διπλωματικὴ συμφωνία, μὲ ἀποτέλεσμα ὁ Ἀλεξάνταρ Βούτσιτς ἀπαντῆσαι θυμωμένα, ὅτι προσβάλλεται ὁ κανόνας τῆς φιλοξενίας, νὰ ὑπογραμμίσει ὅτι τὸ Κόσσοβο ἀνήκει στὴν Σερβία, καὶ νὰ ἀποχωρήσει ἐπιδεικτικά∙ τὸ ἐπεισόδιο γίνεται λίγες ἑβδομάδες, μετὰ ἀπὸ παρόμοιο σὲ ποδοσφαιρικὸ ἀγῶνα, ὅταν ὁ ἀδελφὸς τοῦ πρωθυπουργοῦ ἄφησε στὸν ἀέρα αὐτόματο ἀεροπλάνο, μὲ χάρτη τῆς μεγάλης Ἀλβανίας, ὁπότε προκλήθηκαν σοβαρὰ ἐπεισόδια μεταξὺ τῶν παικτῶν. Παγώνουν πάλι οἱ σχέσεις τους.