Ἀναθεώρηση Συντάγματος

Στὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος προχωράει ἡ Νέα Δημοκρατία, ὅπως ἔχει δημοσευθεῖ ἀπὸ καιρὸ ὁ πρωθυπουργός, ὡς ἀπόδειξη πολιτικῆς σταθερότητος καὶ ὁμαλῆς πορείας τῆς χώρας∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς κάλεσε τὸν Προκόπη Παυλόπουλο καὶ τοῦ ζήτησε, ὡς συνταγματολόγου, νὰ ἀναλάβει τὴν προεδρία τῆς ἁρμοδίας Ἑπιτροπῆς τῆς Βουλῆς. Σκοπὸς εἶναι ὁλοκληρῶσαι ἡ σημερινὴ Βουλὴ τὴν σχετικὴ διαδικασία, ὥστε ἡ ἑπόμενη ἐπικυρῶσαι τὴν ἀναθεώρηση τῶν σχετικῶν ἄρθρων τοῦ Συντάγματος, ποὺ θὰ ἐπιτρέψουν τὴν καλύτερη λειτουργία τοῦ κράτους∙ ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος συμφωνεῖ μὲ τὴν διαδικασία, ἂν καὶ τὸ κόμμα του ἔχει ἄλλες ἀπόψεις γιὰ πολλὲς προτάσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ. Ὁ Ναπολεοντίσκος, ἐπειδὴ γνώριζε τὴν πρωτοβουλία αὐτὴ τοῦ πρωθυπουργοῦ ζήτησε καὶ πάλι ἐκλογές, σὲ συνεδρίαση τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος, καὶ ἔθεσε τὸ κόμμα του σὲ ἑτοιμότητα∙ ὁ λόγος εἶναι ἐνδοκομματικός, διότι φοβᾶται τὴν κριτικὴ ἐναντίον του, καθὼς διαψεύδεται συνεχῶς στὶς προβλέψεις του γιὰ γρήγορες πολιτικὲς ἐξελίξεις.