Μεγάλη ἐπιτυχία τῆς ΑΠΕΚ

Ἡ διάσκεψη κορυφῆς τῆς ΑΠΕΚ στὸ Πεκῖνο θεωρήθηκε ὡς μεγάλη ἐπιτυχία, μὲ τὴν παρουσία τῶν ἡγετῶν 21 χωρῶν καὶ τὶς φαντασμαγορικὲς τελετὲς ποὺ τὴν συνόδευσαν∙ οἱ ἡγέτες συμφώνησαν στὴν σύσταση ζώνης ἐλευθέρου ἐμπορίου στὸν Εἰρηνικό, γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας τους, ἐνῶ τὰ προβλήματα τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας θὰ συζητηθοῦν τὸ Σαββατοκύριακο στὴν διάσκεψη τῶν «Εἴκοσι» μεγάλων στὸ Μπρισμπαίην τῆς Αὐστραλίας. Ἡ ἀποδοχὴ ἀπ’ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς κινεζικῆς προτάσεως θεωρεῖται ὡς στροφὴ στὴν ἀμερικανικὴ πολιτική, ἡ ὁποία δύο χρόνια περίπου πρίν, εἶχε προτείνει τὴν σύσταση ζώνης ἐλευθέρου ἐμπορίου τοῦ Εἰρηνικοῦ, μὲ τὴν Ἰαπωνία καὶ ἄλλες χῶρες, ἀλλὰ μὲ ἀποκλεισμὸ τῆς Κίνας∙ συμφώνησαν ὅμως στὴν σύσταση εἰδικῆς συνεργασίας τῶν δύο μεγάλων χωρῶν γιὰ τὴν συζήτηση τῶν κρισίμων προβλημάτων μὲ ἀπ’ εὐθείας συνομιλίες καὶ στὴν λήψη μέτρων γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ κλίματος. Ἡ συμφωνία εἶναι διεθνῶς ἀρκετὰ σημαντική.