Οὐκρανία, ἀνάμικτες τάσεις

Ἡ οὐκρανικὴ κυβέρνηση κατηγορεῖ τὴν Ρωσία, γιὰ ἀποστολὴ στρατιωτικῆς βοήθειας στὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες, κάτι ποὺ διαψεύδει κατηγορηματικὰ ἡ Μόσχα, καὶ ζητάει νέες κυρώσεις κατὰ τῆς Ρωσίας, τὶς ὁποῖες ὅμως ἀποκλείει τὸ Βερολίνο∙ ἡ ὑπόθεση περιπλέκεται ἄσχημα, καθὼς ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα συμφώνησε μὲ τὸν Ξὶ Τζιπὶνγκ τὴν σύσταση εἰδικῆς σχέσεως συνεργασίας τῶν δύο μεγάλων χωρῶν στὰ κρίσιμα διεθνῆ θέματα, ὁπότε καὶ στὴν Οὐκρανία. Ἐὰν προχωρήσει μονομερῶς ἡ Οὐάσιγκτον, ὅπως ζητάει τὸ Κογκρέσσο, τότε, δὲν ἔχει μόνο ἀπέναντί της τὴν ἀντίδραση τοῦ Κρεμλίνου, ἀλλὰ καὶ τὴν παραβίαση τῆς προσφάτου συμφωνίας μὲ τὴν Κίνα∙ ἡ Ἀμερικὴ βρίσκεται σὲ δεινὴ θέση διεθνῶς καὶ χρειάζεται τὴν στήριξη τῶν ἄλλων μεγάλων, ἀλλὰ τὸ οὐκρανικὸ συζητήθηκε στὸ Συμβούλιο Ἀσφάλειας, μετὰ ἀπὸ πρωτουλία δυτικῶν χωρῶν.