Ἀπόκτηση ὀνόματος τάφου

Ἡ ἀνεύρεση τῶν ὀστῶν τοῦ νεκροῦ τῆς Ἀμφιπόλεως προσέφερε χαρὰ καὶ ἱκανοποίηση σὲ ὅλους μας∙ βρέθηκε κάτι ποὺ τόσο περιμέναμε. Ὁ τάφος ἦταν συλημένος καὶ τὰ ὀστᾶ εὑρέθησαν ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς λάρνακος, ἀλλὰ ἡ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα θὰ διαπιστώσει, ποιὸς εἶναι, ἄνδρας ἢ γυναῖκα, καὶ ποιᾶς ἡλικίας ὁ ἔνδοξος Μακεδών∙ ἔτσι θὰ ἀποκτήσουν καὶ ὄνομα τὰ ἐξαιρέτου τέχνης ἔργα ποὺ τὸν συνδεύουν στὴν τελευταία του κατοικία. Στὴν Βεργίνα ἀνακαλύφθηκε ἐπίσης ἕνας ἄλλος τάφος, ἀσύλητος αὐτὴ τὴν φορὰ καὶ μὲ πολύτιμα κτερίσματα, ἂν καὶ μᾶλλον δὲν ἦταν μέλος τῆς βασιλικῆς οἰκογενείας∙ ἡ γῆ τῆς Μακεδονίας μᾶς γεμίζει μὲ ἱστορία, μνήμη καὶ μοναδικὰ ἔργα, ἐπιβεβαιώντας τὴν ἀνεπανάληπτη συμβολή της.