Ἡρωϊκὸς μικρὸς τῆς Συρίας

Στὴν μέση τοῦ φρικτοῦ πολέμου τῆς Συρίας, ἕνας μικρὸς ὀκτὼ ἐτῶν περίπου παρουσίασε τὸν ἡρωισμό του καὶ τὴν αὐτοθυσία του∙ στὸ δρόμο μιᾶς μικρῆς πόλης, κοντὰ στὴν Δαμασκό, ἡ μάχη μαινόταν ἀνάμεσα στὶς δύο πλευρές του, καὶ ὁ κινηματογραφικὸς φακὸς πιάνει ἕναν μικρὸ νὰ πέφτει κάτω ὡς χτυπημένος∙ σὲ λίγο σηκώνεται καὶ παίρνει ἀπ’ τὸ χέρι μία μικρή, πέντε περίπου ἐτῶν, καὶ τὴν ὁδηγεῖ σὲ ἀσφαλὲς μέρος σὲ κοντινὸ σπίτι, ἐνῶ γύρω τους ἔπεφταν βροχὴ οἱ σφαῖρες. Ὁ μικρὸς ἀπέδειξε ὅτι ὁ ἡρωισμὸς καὶ ὁ πόνος γιὰ τὸν συνάνθρωπό μας δὲν ἔχει χαθεῖ στὴν αἱματοκυλισμένη χώρα ἐπὶ τέσσερα χρόνια περίπου∙ ἡ τηλεόραση στὶς καλύτερες στιγμές της.