Γιοῦνκερ, Εὐρωκοινοβούλιο

Ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς ἔδωσε ἐξηγήσεις στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, γιὰ τὸ θέμα τοῦ φορολογικοῦ παραδείσου τοῦ Λουξεμβούργου∙ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ παραδέχθηκε ὅτι ἔχει πολιτικὲς εὐθύνες, γιὰ τὴν κατάσταση τῆς χώρας του ὅπου διετέλεσε δεκαοκτὼ χρόνια πρωθυπουργός, ἀλλὰ πρόσθεσε ὅτι ἡ Εὐρώπη δὲν ἔχει καθιερώσει ἑνιαία φορολογικὴ πολιτική, ὁπότε δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ καταλογίνονται εὐθύνες γιὰ κάτι ποὺ δὲν προβλεπόταν∙ ὑπογράμμισε ὅμως ὅτι τώρα ἡ Ἐπιτροπὴ ἐπεξεργάζεται τὴν ἐφαρμογὴ ἑνιαίας πολιτικῆς γιὰ τὴν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς. Τὰ μεγάλα πολιτικὰ κόμματα, Λαϊκὸ Εὐρωπαϊκό, Σοσιαλιστικὸ καὶ Φιλελεύθερο, τάχθηκαν στὸ πλευρὸ τοῦ προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ ἐξέφρασαν τὴν ὁλόπλευρη ὑποστήριξή τους, καὶ μόνο τὸ ἀκροδεξιὸ καὶ ἀντιευρωπαϊκὸ κόμμα καὶ τὸ ἀκραῖο ἀριστερό, μὲ τὴν συμμετοχὴ καὶ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ζήτησαν τὴν παραίτησή του, ἀλλὰ δὲν ἔχουν 76 ἕδρες γιὰ τὴν κατάθεση προτάσεως δυσπιστίας. Τὴν ταύτισή τους μὲ τὴν ἀτλαντικὴ προπαγάνδα ἀπέδειξαν περιτράνως.