Ἀνάμικιτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, σταθεροποιητικὲς στὴν Ἀσία καὶ ἀνοδικὲς στὴν Δύση∙ τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερὸ στὰ 1,2464 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 144,6260 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν, χρυσός, 1161, καὶ πετρέλαιο, 80,16. Ἡ ἀναμονὴ γιὰ τὴν ἀναπτυξιακὴ πολιτικὴ στὴν Εὐρωζώνη καὶ οἱ ἀνησυχίες γιὰ τὴν ἐπικύρωση ἀπ’ τὸ Κογκρέσσο, τῆς κλιματικῆς συμφωνίας Ἀμερικῆς καὶ Κίνας ἐπηρεάζουν τοὺς ἐπενδυτές∙ οἱ περισσότερες ἐκτὸς Ἀμερικῆς βιομηχανίες εὐνοοῦν τὸν περιορισμὸ τῶν ρύπων καὶ τὴν προσαρμογή τους στὶς νέες τεχνολ.ογίες, διότι βλέπουν, μέσα ἀπὸ αὐτές, σημαντικὴ αὔξηση τῶν ἐργασιῶν τους∙ ἀντιθέτως οἰ ἀμερικανικὲς δὲν ἔχουν προσαρμοσθεῖ ἀκόμη στὶς νέες τεχνολογίες, ὅπως γιὰ παράδειγμα στὰ γρήγορα τραίνα καὶ στὴν αὐτοματοποίηση τῆς παραγωγῆς, ὁπότε ἀντιδροῦν στὸν ἔλεγχο τῶν ρύπων καὶ πιέζουν ἔτσι τοὺς ἐκπροσώπους τους. Οἱ διαφορὲς ἔχουν βάθος καὶ ἀφοροῦν τὴν οἰκονομικὴ ἀντίληψη τῶν διαφόρων κοινωνιῶν, μὲ πιὸ προσαρμοσμένες στὴν ψηφιακὴ ἐποχὴ τὶς ἀσιατικές.