Κλίμα, ἔκρηξη Κογκρέσσου

Τὴν ἀντίθεσή τους, γιὰ τὴν συμφωνία Ὀμπάμα, Ξὶ γιὰ τὸ κλίμα, ἐξεφρασαν ἡγετικὰ στελέχη τῶν Ρεπουμπλικανῶν, προσθέτοντας ὅτι δὲν πρόκειται νὰ τὴν ψηφίσουν∙ ἡ ἀντίδραση ἦρθε τὴν ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς της στὸ Πεκῖνο καὶ περιλαμβάνει τὶς μειώσεις στὶς ἐκπομπὲς ρύπων τῶν δύο μεγαλυτέρων ρυπογόνων χωρῶν παγκοσμίως καὶ στὴν δέσμευσή τους ὅτι θὰ ὑπογράψουν τὴν συμφωνία γιὰ τὴν ἀνανέωση τοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ Κυότο τοῦ χρόνου τὸν Δεκέμβριο στὸ Παρίσι. Ἀπὸ τὴν ἄλλη οἱ Ρεπουμπλικανοί, μὲ τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο τοῦ Κογκρέσου, δὲν εἶναι διατεθειμένοι προχωρῆσαι σὲ παραχωρήσεις γιὰ τὸ κλίμα, διότι δυσαρεστοῦν τοὺς βιομηχάνους φίλους τους, ἀλλὰ καὶ ἀποφεύγουν ἀνοχὴ πρὸς τὸν πρόεδρο∙ οἱ καταστροφὲς στὴν χώρα τους ἀπ’ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγή, δὲν τοὺς ἐπηρεάζει, δὲν τὶς σκέπτονται κἄν.