Πολλαπλὲς προεκτάσεις ἀγορᾶς ἑλικοπτέρων

Ἡ ἀγορὰ τῶν ἀμερικανικῶν ἑλικοπτέρων Puma ἔχει πολλαπλὲς προεκτάσεις, πέραν τοῦ θλιβεροῦ ἀρχηγίσκου∙ ἡ σοσιαλιστικὴ κυβέρνηση πρὸ δεκαπενταετίας σκορποῦσε τὰ ἔσοδα τοῦ δημοσίου σὲ ἄσκοπες παραγγελίες καὶ θησαύριζαν οἱ ὑπουργοί, οἱ πολιτικοί τους φίλοι καὶ οἱ ἐπιτήδειοι ἐπιχειρηματίες. Στοὺς πολιτικοὺς κύκλους σχολιάζονται δύο γεγονότα, ἡ ἀποκάλυψη τοῦ πακτωλοῦ πρὸς τὸν ἀρχηγίσκο, πρὸς ὑπονόμευση τοῦ Κώστα Καραμανλῆ, καὶ ἡ προκλητικὴ ἀγνόηση τῆς ἀναπτύξεως τῆς χώρας ἀπ’ τὴν διαπλοκή, ποὺ συνοδεύθηκε καὶ ἀπὸ παραιτήσεις βουλευτῶν∙ λέξη δὲν λέγεται ὅτι τὰ ἑλικόπτερα εἶναι ἀμερικανικὰ καὶ ἄρα Ἀμερικανοὶ πλήρωναν πολλὲς προμήθειες κι ὄχι μόνο Γερμανοί. Φαίνεται ὅμως ὅτι συνδέονται καὶ συμφέροντα τῆς διαπλοκῆς, ὁ ἔμπορος ὅπλων ποὺ ὑπέστη τὴν ἔρευνα στὴν οἰκία του εἶχε πολλὲς διασυνδέσεις μὲ πολλαπλᾶ ἐκδοτικὰ συμφέροντα.