Ἐπιτάχυνση μεταρρυθμίσεων

Τὴν προσωπική του δέσμευση ἐπανέλαβε ὁ πρωθυπουργός, γιὰ ἐπιτάχυνση τῶν μεταρρυθμίσεων, στὴν ταχύτητα ἀπονομῆς τῆς δικαιοσύνης, στὴν ὀργάνωση τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως, στὴν δημόσια ἐκπαίδευση καὶ στὴν μείωση τῆς φορολογίας, μετὰ τὴν ἐπιτυχῆ κατάκτηση τῆς ἀναπτύξεως τῆς οἰκονομίας μας∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐπισημαίνει, ὅτι ἡ πολιτικὴ σταθερότης εἶναι ἀπαραίτητος παράγων γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη καὶ θεωρεῖ ὡς δεδομένη τὴν ἐπίδειξη ὡριμότητος ἀπ’ τοὺς βουλευτὲς γιὰ τὴν ἐκλογὴ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Ὁ Ναπολεοντίσκος συνεχίζει στὸ παλιὸ τροπάριο καὶ δὲν συνεκτιμᾶ τὴν ἀνάπτυξη, ἐνῶ πιστεύει ὅτι γίνεται «ἀπελευθερωτὴς» ὅλων τῶν Εὐρωπαίων, ἀλλὰ στὴν Ἑλλάδα προσκυνάει τὰ κερδοσκοπικὰ κεφάλαια καὶ ἀποφεὐγει ἐνοχλῆσαι τοὺς Ἀμερικανούς∙ εἶναι ἐμφανέστατη ἡ ἀμηχανία του, ὅπως καὶ τῆς διαπλοκῆς, ἡ ὁποία τὸ Σαββατοκύριακο συνέχισε τὴν ἀντικυβερνητικὴ προπαγάνδα, μὲ ἐπιχείρημα τὴν κρίση, σὰν νὰ μὴν ἀνακοινώθηκε ἡ ὑψηλότερη στὴν Εὐρωζώνη αὔξηση τοῦ ΑΕΠ τὸ τρίτο τρίμηνο. Θεωροῦν τοὺς Ἕλληνες χαζούς.