Προσέλκυση ξένων ἐπενδυτῶν

Ἡ προσέλκυση ξένων ἐπενδύσεων πολλαπλασιάζεται τὸν τελευταῖο καιρό, μὲ κορυφαῖο παράδειγμα τὶς κινεζικὲς προτάσεις∙ ἡ ἑταιρεία China Machinery & Electronic Products Exhibition Center, εὐρύτερα γνωστὴ πλέον ὡς Chinamex, σὲ συνεργασία μὲ τὴν COSCO, ἔχει ὑποβάλει πρόταση γιὰ τὴν μετατροπὴ τοῦ οἰκοπέδου τοῦ ΟΣΕ στὸ Θριάσιο πεδίο, σὲ κέντρο προβολῆς τῶν κινεζικῶν προϊόντων γιὰ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη, ἐπενδύσεως ἀρκετῶν ἑκατοντάδων ἑκατομμύριων εὐρὼ καὶ συμπληρωματικῆς πρὸς τὰ ἐμπορευματικὰ κέντρα τοῦ Πειραιῶς. Παρόμοια κέντρα ἔχουν γίνει στὸ Ντουμπάι, στὸ Κανκοὺν τοῦ Μεξικοῦ καὶ στὴν Ἀτλάντα τῆς Ἀμερικῆς∙ στὸ κέντρο θὰ γίνεται ἐπίδειξη καὶ διάθεση, χονδρικὴ καὶ λιανική, ὅλων τῶν προϊόντων τῆς Κίνας. Ἡ πρόταση ἀποτελεῖ ἔμπρακτη ἐπιβεβαίωση τῆς μεταβάσεως τῆς χώρας μας σὲ ἄλλη φάση καὶ στὴν ἀναγνώριση τοῦ ὁριστικοῦ τέλους τῆς κρίσεως∙ ἡ ἀξιολόγηση τῶν προτάσεων αὐτῶν, μαζὶ μὲ ἄλλα προβλήματα, ὅπως τὴν προσαρμογὴ τῶν ἀντικειμενικῶν ἀξιῶν, προβλέπεται ταχύτατη.