Ἀλλαγή πορείας Εὐρωζώνης

Ἡ Εὐρωζώνη ἀπέφυγε τὴν προβλεφθεῖσα ἀπὸ ὅλους ὕφεση τὸ τρίτο τρίμηνο καὶ εἶχε μικρὴ ἀνάπτυξη, ἔστω καὶ 0,3%, ἀλλὰ χαράσσοντας τὴν ἀλλαγὴ στὴν πορεία της∙ ἡ ἐξέλιξη αὐτὴ δείχνει τὰ πρῶτα σημάδια τῆς ἀνακάμψεως, μετὰ τὶς ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὴν συνεχιζόμενες κυρώσεις κατὰ τῆς Ρωσίας. Τὴν ἔκπληξη στὴν ἑνιαία ἀγορὰ τὴν ἐπιφύλαξε ἡ Ἑλλάδα, διότι σημείωσε ρυθμὸ ἀναπτύξεως 1,7%, ἔναντι τοῦ 2013 καὶ 0,7% τοῦ δευτέρου τριμήνου, κατακτώντας ἔτσι τὴν πρώτη θέση στὴν Εὐρωζώνη ἀπ’ τὴν τελευταία ποὺ εἶχε μονίμως ἐπὶ πέντε χρόνια τώρα∙ ἡ ἀξιοποίηση τῶν προγραμμάτων ἐνισχύσεως τῆς ρευστότητος ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα προβλέπεται ὅτι θὰ ἀποτελέσει τὸ ἐφαλτήριο γιὰ τὴν ἐπιτάχυνση τῆς ἀναπτύξεως σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη. Ἡ στροφὴ ἔχει γίνει, μὲ τὴν ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας περισσότερο καὶ τὴν αὐτοπεθοίση τοῦ κόσμου, ὅτι ἔχει εἰσέλθει σὲ ἄλλη φάση ἡ οἰκονομία του, καὶ αὐτὸ ἀξιοποιεῖ.