Κερδοσκοπικὴ ὑπονόμευση

Οἱ καθυστερήσεις τῆς τρόϊκας προέρχονται ἀποκλειστικὰ ἀπ’ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο, δηλαδὴ τῶν κερδοσκοπικῶν κυκλωμάτων του∙ ἡ διαφορὰ γιὰ τὸ δημοσιονομικὸ ἔλλειμμα εἶναι πρόσχημα, ἀπέναντι στὸ ὁποῖο ἡ ἀπάντηση εἶναι, ὅτι ἐπὶ πενταετία οἱ οἰκονομολόγοι του δὲν ἔχουν κάνει μία σωστὴ πρόβλεψη καὶ προβάλλουν τώρα ἀντιρρήσεις. Χώρα μὲ 1,7% ἀνάπτυξη δὲν ἔχει χρεωκοπήσει ποτέ, ἔστω κι ἂν ἔχει ὑψηλὸ χρέος, ἡ Ἰαπωνία ἔχει διπλάσιο ποσοστὸ καὶ ἡ Ἀμερικὴ πενταπλάσιο, οἱ κερδοσκόποι ὅμως δὲν ἀσχολοῦνται μὲ αὐτές∙ ἡ Ἐπιτροπὴ εἶναι σαφής, ἡ ἀξιολόγηση θὰ ὁλοκληρωθεῖ ἐγκαίρως, ἀλλὰ οἱ διαβουλεύσεις μὲ τὸν Ζὰν Κλὼν Γιοῦνκερ ἀφοροῦν τὴν πείσμονα ἐπιμονὴ τοῦ Ταμείου στὴν ὑπονόμευσή του. Ἡ ἀπάντηση θὰ εἶναι ἡ ἀπαλλαγὴ τῆς χώρας ἀπ’ τὸ Ταμεῖο, μὲ μήνυμα τοῦ πρωθυπουργοῦ, ὡς τελικὴ λύση καὶ μὲ τὴν κάλυψη τῆς Εὐρωζώνης∙ ἄλλωστε καὶ ἡ Λαγκὰρντ προφάσεις πρόβαλε γιὰ τὶς ἀπειλὲς δολοφονίας της.