Ἐρασιτέχνες οἱ ἀπαγωγεῖς

Οἱ ἀπαγωγεῖς τῆς φοιτήτριας τῆς Κυψέλης ἀποδείχθηκαν ἐρασιτέχνες καὶ ἐπιπόλαιοι∙ οὔτε τὸ πόσο τῶν λύτρων δὲν εἶχαν ὑπολογίσει, ἐνῶ οἱ κινήσεις τους ἦταν σπασμωδικὲς καὶ ἄγαρπες. Ἀνεξαρτήτως ὅλων αὐτῶν ἡ Ἀστυνομία ἔκανε τέλεια τὴν δουλειά της καὶ τοὺς συνέλαβε πολὺ γρήγορα, χωρὶς καμμία παρενέργεια∙ ἀξίζουν τὰ συγχαρητήρια στὴν πολιτικὴ καὶ ἱεραρχικὴ ἡγεσία της, ἔδρασε συστηματικὰ καὶ ὑπεύθυνα. Ὅσο γιὰ τοὺς δράστες θὰ μάθουν περισσότερα στὴν φυλακή, ἐκεῖ θὰ τοὺς περιποιηθοῦν κατάλληλα οἱ ἐπαγγελματίες τοῦ εἴδους∙ κάθε δουλειὰ θέλει τὸν ἄνθρωπό της κι αὐτοὶ ἀποδείχθηκαν ἀνίκανοι. Τὸ μόνο ποὺ ἔκαναν ἦταν ὅτι πρόσφεραν πρόσχημα στὴν διαπλοκὴ νὰ μὴν ποῦν τίποτε γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη τῆς χώρας. Εὐκαιρία ζητοῦσαν.