Ἀποθράνσυνση Τζιχαντιστῶν

Οἱ Τζιχαντιστὲς ἔχουν ἀποθρανσυνθεῖ ἐντελῶς καὶ οἱ Δυτικοὶ παίζουν τὸ δικό τους παιχνίδι∙ οἱ ἀπάνθρωποι ἀποκεφαλισμοὶ τῶν ὁμήρων γίνονται γιὰ δύο λόγους, γιὰ τὴν κατατρομοκράτηση τῶν ὅποιων Δυτικῶν ἐπιχειρήσουν νὰ τοὺς ἀντισταθοῦν στὶς ἀραβικὲς χῶρες, ὡς στρατιῶτες ἢ ὡς σύμβουλοι, ὅταν πέσουν στὰ χέρια τους, καὶ γιὰ τὴν καλλιέργεια τοῦ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ στὶς περιοχές τους. Μᾶλλον ἐπιτυγχάνουν τὸν στόχο τους, διότι ὅλοι καὶ περισσότεροι Μουσουλμάνοι τῶν δυτικῶν χωρῶν ἀποδέχονται τὶς ἰδέες τους καὶ τρέχουν νὰ ἐνταχθοῦν στὶς γραμμές τους∙ ἄλλωστε τὸ γνωρίζει αὐτὸ ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν καὶ ἀνακοινώνει αἰφνιδίως ὅτι τὴν Ἀμερικὴ τὴν ἀνακάλυψαν Μουσουλμάνοι! Ἡ ἀντιμετώπιση τῶν φονταμενταλιστῶν εἶναι δυνατὴ μόνο μὲ τὴν ἀναγνώριση τῆς ἰσότητος τῆς ἰσλαμικῆς θρησκείας μὲ τὶς δυτικὲς ἀξίες∙ ὅσο τὴν ἀντιμετωπίζουν ὡς κατώτερη, προϊὸν τῆς ἀποικιακῆς νοοτροπίας καὶ τῆς συμεριφορᾶς τῶν Σταυροφόρων, τόσο θὰ ἐξωθοῦν πολλοὺς νέους στὶς ἀκραῖες ἐπιλογὲς τῶν Τζιχαντιστῶν.