Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μᾶλλον ἐξ αἰτίας τῆς μεγάλης ὑφέσεως τῆς Ἰαπωνίας καὶ τῶν κενοῦ περιεχομένου διακηρύξεων τῶν «Εἴκοσι» μεγάλων∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 1,2497 δολλάρια, ἀλλὰ ἀνατιμήθηκε στὰ 145,2865 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε καὶ ὁ χρυσός, 1187, ἀλλὰ ἔπεσε τὸ πετρέλαιο, 78,37. Ἡ ἀναμέτρηση στὴν Οὐκρανία ἔχει ὡς μόνο εὐνοϊκὸ ἀποτέλεσμα τὴν πτώση τοῦ πετρελαίου, σὲ μεγάλο βαθμό, διότι οἱ Ἀμερικανοὶ πιέζουν τὸν ΟΠΕΚ νὰ μὴν μειώσει τὴν παραγωγή του, γιὰ νὰ περιορισθοῦν τὰ ἔσοδα τῆς Ρωσίας, ἔστω κι ἂν χάνουν κι αὐτοὶ ἀπ’ τὰ πετρέλαιά τους∙ ἡ Ἰαπωνία τὸ τρίτο τρίμηνο σημείωσε ὕφεση 1,6%, παρὰ τὶς προβλέψεις τῶν οἰκονομολόγων γιὰ ἄνοδο, μὲ ἀποτέλεσμα, στὸ Χρηματιστήριό της νὰ σημειωθεῖ πτώση 3%. Στὴν Εὐρωζώνη οἱ ἐπενδυτὲς βρίσκονται σὲ στάση ἀναμονῆς, γιὰ τὴν ἐξαγγελία της ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς, ἐνῶ ἐξαπολύονται χαιρέκακες κατηγορίες ἀπὸ ἀτλαντικῆς πλευρᾶς γιὰ ἀναβολή της.