Ὑποχώρηση Τουρκίας σὲ εὐρωπαϊκὲς ἀξιώσεις

Ἡ Τουρκία δείχνει πλέον φανερὰ ὅτι προσαρμόζεται πρὸς τὶς εὐρωπαϊκὲς ἀξιώσεις καὶ περιορίζει αἰσθητὰ τὶς προκλήσεις της κατὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ∙ ὁ κύριος λόγος εἶναι ἡ ἀνυποχώρητη καταδίκη της ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους, τοὺς ὁποίους δὲν δύναται ἀγνοεῖν∙ δεύτερος, εἶναι οἱ σημαντικὲς νίκες τῶν Κούρδων στὸ Κομπάνι, μὲ ὑποχώρηση τῶν Τζιχαντιστῶν καὶ ἀνάδειξή τους ὡς σημαντικοῦ παράγοντος στὴν περιοχή. Μὲ τὸ Κουρδικὸ ἀνοικτὸ στὸ ἐσωτερικό της καὶ τοὺς Κούρδους της σὲ κατάσταση ἡμιεξεγέρσεως, ἔχει τὴν ἀνάγκη διεθνῶν στηριγμάτων ἢ τουλάχιστον ἀποφυγῆς πολλῶν μετώπων∙ ἔτσι ἐπιλέγει χαμηλοὺς τόνους πρὸς τὸν Ἑλληνισμό, ὄχι ὅτι ἀλλάζει θέσεις, πρὸς Θεοῦ! Ἀλλὰ ἡ φάση αὐτὴ μᾶς εὐνοεῖ γιὰ κατοχύρωση τῆς ὁριοθετήσεως τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης μὲ τὴν Αἴγυπτο. Εἶναι τὸ μεγάλο βῆμα.