Εὐρωατλαντικὸς πόλεμος

Ἡ καθυστέρηση στὴν συμφωνία μὲ τὴν τρόϊκα ὀφείλεται σὲ εὐρωατλαντικὸ πόλεμο, μὲ ἐνδιάμεσο τὴν Ἑλλάδα∙ ἡ Ἐπιτροπὴ σὲ ὅλες τὶς παρεμβάσεις της ἐπαναλαμβάνει τὴν πεποίθησή της ὅτι, θὰ ἔχουν αἴσιο τέλος οἱ διαπραγματεύσεις, σύμφωνα μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ Γιούρογκρουπ, ἐνῶ ἀπειλητικὲς εἶναι οἱ προειδοποιήσεις ἀπ’ τὴν Οὐάσιγκτον. Εἶναι ἐμφανέστατο, ὅτι στὸ ΔΝΤ δὲν συνεκτιμοῦν τὴν αὔξηση τοῦ ΑΕΠ καὶ τὴν πρώτη θέση τῆς χώρας στὸν ρυθμὸ ἀναπτύξεως τῆς Εὐρωζώνης, ἐνῶ ἐπιμένουν μὲ τὶς δικές τους ἐκτιμήσεις γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση μετὰ διετία∙ ἡ οὐσία εἶναι ἄλλη, δὲν θέλουν νὰ φύγουν ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα, καὶ μάλιστα ὡς πλήρως ἀποτυχημένοι, διότι θὰ γίνουν ὁ περίγελως τῆς οἰκουμένης. Ἀπὸ τὴν ἄλλη φοβοῦνται καὶ τὴν ἀπομάκρυνσή τους, μὲ ἀπόφαση τοῦ πρωθυπουργοῦ, ἀφοῦ καὶ ἡ δόση τοῦ Ταμείου εἶναι ἐλάχιστη καὶ καλύπτεται ἄνετα. Ἡ Εὐρωζώνη, Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, συναινοῦν.