Ἐξοπλιστικῶν παροχές, ΣΔΟΕ

Οἱ ἀποκαλύψεις γιὰ τὶς προμήθειες τοῦ ἀρχηγίσκου ἀπ’ τἀ ἀμερικανικὰ ἑλικόπτερα συμπληρώνονται μὲ ἐκεῖνες τοῦ ΣΔΟΕ, γιὰ δημάρχους, γιατροὺς καὶ ἄλλους∙ ἔχουν ἐνδιαφέρον οἱ ἱστορίες, ἔστω κι ἂν γίνεται ἄγαρπη λογοκρισία ἀπ’ τὴν διαπλοκή. Γιὰ τὰ ἑλικόπτερα δὲν ἔγινε καμμία ἔρευνα, ποιᾶς ἑταιρείας εἶναι καὶ κατὰ πόσο γνώριζαν στὴν Ἀμερικὴ γιὰ τὶς προμήθειες, πῶς καὶ σὲ ποιὸν πᾶνε; Ἢ μήπως ἄφηναν οἱ Ἀμερικανοὶ ἐν λευκῷ τὴν διαχείριση στοὺς ἐδῶ ἐκπροσώπους τους καὶ πολιτικούς τους ὑποτελεῖς∙ κάτι θὰ μάθουμε στὴ συνέχεια, διότι εἶναι καὶ οἱ λογαριασμοὶ τῶν κονδυλίων ποὺ μοίραζε ὁ ἀρχηγίσκος στὰ ἁπανταχοῦ στελέχη καὶ δημοσιογραφοῦντες. Ἀλλὰ καὶ κάτι ἄλλο, οἱ δημάρχοι καὶ ὁ ἀρχηγίσκος μήπως συνδέονται;