Εὐρώπη, κυρώσεις Ρωσίας

Τὸ θέμα τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας ἔδειξε καὶ πάλι τὴν βαθειὰ διαίρεση μέσα στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση∙ Βρεταννία, Πολωνία, Σουηδία καὶ βαλτικὲς χῶρες ἦταν ὑπὲρ στὸ προχθεσινὸ Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν, Ἑλλάς, Αὐστρία καὶ Κύπρος κατά, μὲ συμπαραστάτες τὶς Ἰταλία καὶ Ἱσπανία, Οὐγγαρία καὶ Σλοβακία, ἐνῶ Γερμανία καὶ Γαλλία δὲν πῆραν θέση. Οἱ πιέσεις τῶν οἰκονομικῶν κύκλων παίζουν σημαντικὸ ρόλο στὶς δύο τελευταῖες τουλάχιστον∙ διαπιστώνουν ὅτι χάνουν τὴν ἀγορὰ τῆς Ρωσίας, ὄχι μόνο στὰ βιομηχανικὰ προϊόντα καὶ στὸν τεχνολογικὸ τομέα, ἀλλὰ καὶ σταδιακὰ ἀποξενώνονται καὶ ἀπ’ τὶς ὑπόλοιπες ἀναδυόμενες χῶρες. Γιὰ τὶς πιστωτικές της ἀνάγκες ἡ Μόσχα προσφεύγει πλέον στὴν Κίνα, ὅπου μὲ τὴν ἑνοποίηση τῶν κεφαλαιαγορῶν Χὸνγκ Κὸνγκ καὶ Σαγκάης, ἡ ἔκδοση ὁμολόγων εἶναι εὔκολη, ἐνῶ τὸ Πεκῖνο ἀνέλαβε τὰ ἔργα γρήγορων τραίνων στὴν Ρωσία καὶ στὴν Βραζιλία, ὅπως προωθεῖται καὶ ἡ τεχνολογικὴ καὶ ψηφιακὴ συνεργασία.