Οἰκονομικός ρόλος Κίνας

Ὁ οἰκονομικὸς ρόλος τῆς Κίνας ἐνισχύθηκε σημαντικά, μὲ τὶς διασκέψεις τοῦ ΑΠΕΚ στὸ Πεκῖνο καὶ τῶν «Εἴκοσι» μεγάλων στὸ Μπρισμπαίην τῆς Αὐστραλίας∙ ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ συνέχισε μὲ ἐπίσκεψη στὴν ἕκτη ἤπειρο καὶ μὲ τὴν ὑπογραφὴ συμφωνίας ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν, διότι ἤδη εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἐμπορικός της ἑταῖρος. Τὴν ἴδια στιγμὴ ὁ πρωθυπουργὸς του βρίσκεται σὲ περιοδεία στὶς χῶρες τῆς Νοτιοανατολικῆς Ἀσίας, μὲ τὴν ὑπογραφὴ πολλῶν συμφωνιῶν, ἐνῶ ἤδη ἡ Κίνα ἔχει διευρύνει σημαντικὰ τὴν οἰκονομικὴ καὶ τεχνολογικὴ συνεργασία της μὲ τὶς Ἰνδίες καὶ ἔχει ὑπογράψει συμφωνία ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν μὲ τὴν Νότιο Κορέα∙ ἡ μείωση τοῦ ΑΕΠ τῆς Ἰαπωνίας κατὰ 1,6% τὸ τρίτο τρίμηνο ἀποδίδεται, ἀπ’ τοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, καὶ στὴν σταδιακὴ ἀποξένωση τῆς χώρας ἀπ’ τὸ ἀσιατικὸ ἐμπόριο. Ἦταν πρὸ δεκαετίας ἡ μεγάλη οἰκονομικὴ δύναμη τῆς περιοχῆς καὶ τώρα διατηρεῖ μὲν τὴν δεύτερη θέση, ἀλλὰ μὲ ἐπιταχυνόμενη ὑποχώρηση.