Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Εὐρώπη καὶ σταθεροποιητικὲς στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,2509 δολλάρια 145,9050 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1202, καὶ τὸ πετρέλαιο, 78,96. Ἡ προκήρυξη ἐκλογῶν στὴν Ἰαπωνία ἀπ’ τὸν Σέτζο Ἄμπε, στὶς 14 Δεκεμβρίου, ἔχει προκαλέσει ἀνησυχίες στὴν Ἀσία, ἂν καὶ στὸ Χρηματιστήριο τοῦ Τόκυο σημειώθηκε ἄνοδος, ἀλλὰ ἦταν πολλὲς οἱ ἐπιφυλάξεις στὶς ἄλλες ἀγορές∙ ὁ πρωθυπουργὸς ἐλπίζει στὴν ἀνανέωση τῆς ἐντολῆς του, διότι διαθέτει πολὺ μεγάλη πλειοψηφία στὴν σημερινὴ Βουλή, γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματός του μεταρρυθμίσεων. Στὴν Εὐρώπη ἡ ἐκτίναξη τοῦ δείκτου ἐμπιστοσύνης τῶν Γερμανῶν ἐπιχειρηματιῶν, στὸ 11,5 τὸν Ὀκτώβριο, ἀπὸ 3,6 τὸν Σεπτέμβριο, προκάλεσε τὴν ἀλλαγὴ τοῦ κλίματος στοὺς ἐπενδυτές∙ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ καθιέρωση ἀπὸ χθὲς στὸ Χρηματιστήριο τῆς Φραγκφούρτης τῆς ἀπ’ εὐθείας ἀνταλλαγῆς εὐρὼ σὲ ρεμίνμπι, χωρὶς τὴν διαμεσολάβηση τοῦ δολλαρίου, διευρύνει τὶς σινοευρωπαϊκὲς ἀνταλλαγές.