Νόσος πτηνῶν στὴν Εὐρώπη

Στὴν Ὁλλανδία καὶ στὴν Βρεταννία παρουσιάσθηκε ἡ νόσος τῶν πτηνῶν σὲ πτηνοτροφεῖα τους καὶ ἡ Ἐπιτροπὴ ἐπέβαλε ἀμέσως τὴν ἀπαγόρευση τῆς διακινήσεως τῶν προϊόντων τους καὶ τὴν ἀπομόνωση τῆς περιοχῆς∙ ἡ νόσος μεταδίδεται πολὺ εὔκολα καὶ οἱ εἰδικοὶ ἐξετάζουν τὸν τρόπο ἐμφανίσεώς της στὴν Εὐρώπη. Ἡ ἐποχή μας χαρακτηρίζεται ἀπὸ πολλὲς νέες ἀσθένειες, μετὰ τὸ αἴηντς καὶ τὸ ἀναπνευστικὸ σύνδρομο –ποὺ εὐτυχῶς περιορίσθηκε στὴν Ἀσία πρὸ δεκαετίας-, προέκυψε ὁ ἔμπολα, ἡ σοβαρώτερη ἀπειλὴ στὴν ἐποχή μας∙ εὐτυχῶς ἔχει περιορισθεῖ στὶς ἀφρικανικὲς χῶρες, Λιβερία, Σιέρρα Λεόνε καὶ Γουϊνέα, ἀλλὰ καὶ μὲ πολλὰ κρούσματα στὶς γειτονικὲς χῶρες καὶ μερικὰ στὴν Ἀμερική. Ἡ βοήθεια τῶν πλουσίων παραμένει περιορισμένη καὶ οἱ τοπικὲς κυβερνήσεις προσπαθοῦν μὲ ἐλάχιστα μέσα ἀντιμετπίσαι τὴν κατάσταση.