Προμήθειες ἀρχηγίσκου, δυσωδία, ἑπόμενα

Ἡ δυσωδία γιὰ τὶς προμήθειες τοῦ ἀρχηγίσκου –μὲ ποσὰ μέχρι εἴκοσι ἑκατομμύρια εὐρώ-, ἐπικαλύπτει τὰ παρεπόμενα τῶν δαπανῶν γιὰ τὶς πολεμικὲς παραγγελίες∙ ὁ ὑπερφίαλος καὶ λαλίστατος ἄλλοτε κομψευόμενος ἔχει χαθεῖ, ἀλλὰ τὰ τρία κακουργήματα τὸν ἀκολουθοῦν καὶ τὸν συνοδεύουν στὴν δικαιοσύνη. Τὰ ἐρωτήματα εἶναι δύο: πρῶτον, ποιοὶ ἀποφάσισαν σὲ πολιτικὸ καὶ ἐπιχειρησιακὸ ἐπίπεδο τὴν διάθεση τῶν τεραστίων κονδυλίων, ὁποτε δὲν μένουν στὸ ἀπυρόβλητο, ὅπως καὶ οἱ παρατρεχάμενοι, κομματικὰ στελέχη καὶ ἄλλοι, ποὺ ἔβαλαν τὸ δάκτυλο στὸ μέλι∙ δεύτερον, τὰ ἑλικόπτερα εἶναι ἀμερικάνικα, ἀλλὰ ἡ διαπλοκὴ τὸ ἀποκρύπτει, δὲν εἶναι ὅμως εὔκολο γιὰ τοὺς ἀνακριτές. Ἑπομένως ἔχουμε πολλὰ νὰ δοῦμε στὴ συνέχεια∙ ὅσοι κρύβονται ὁπωσδήποτε θὰ βγοῦν στὴν ἐπιφάνεια καὶ τότε θὰ γελάσει καὶ τὸ παρδαλὸ κατσίκι.