Προσωπολατρεία Ἐρντογὰν

Τὴν προσωπολατρεία του καλλιεργεῖ πλέον στὴν Τουρκία ὁ Ταχὶπ Ἐρντογάν, μὲ σκοπὸ τὴν ἀνάδειξή του σὲ νέο σουλτάνο καὶ μεγάλο ἡγέτη τῆς χώρας, σὲ ἀντικατάσταση τοῦ Κεμὰλ Ἀτατούρκ∙ τὸ τεράστιο ἀνάκτορο, τῶν 1000 δωματίων καὶ τῶν πεντακοσίων ἑκατομμυρίων εὐρὼ κόστος, ἐπεκτείνεται, ἐνῶ ἁπλώνει τὴν προπαγάνδα του καὶ στὸν ἰσλαμικὸ κόσμο. Ἡ θεωρία του, ὅτι Μουσουλμάνοι εἶχαν ἀνακαλύψει τὴν Ἀμερική, ἑκατοντάδες χρόνια πρὶν ἀπ’ τὸν Χριστόφορο Κολόμβο, διότι παρερμηνεύει μία φράση, ὅτι ἡ κορυφὴ ἑνὸς λόφου μοιάζει μὲ τζαμί, σὲ εἶναι τζαμί, θὰ διδάσκεται πλέον καὶ στὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο τῆς Τουρκίας∙ θυμίζει τὸν Στάλιν τοῦ ὁποίου ἡ προπαγάνδα ἔλεγε ὅτι ὅλα τὰ εἶχαν ἀνακαλύψει κάποιοι Ρῶσοι ἐπιστήμονες ἢ θαλασσοπόροι.