Ἰσλαμικὸς προσηλυτισμὸς

Ἡ διείσδυση τοῦ ἰσλαμικοῦ προσηλυτισμοῦ σὲ πολλοὺς νέους, μουσουλμάνους τὸ θρήσκευμα, οἱ ὁποῖοι μεγάλωσαν καὶ σπούδασαν στὶς δυτικὲς χῶρες, εἶναι στὴν προσοχὴ τῶν ἐρευνητῶν∙ φυσιολογικά, κατὰ τὴν δυτικὴ λογική, εἶναι ἀδιανόητο αὐτὸ τὸ φαινόμενο, διότι οἱ ἀρχές τους τοὺς λένε, ὅτι ὁ δυτικὸς πολιτισμὸς εἶναι ἀνώτερος. Ἀποδεικνύεται ὅμως τὸ ἀντίθετο∙ ἀρκετοὶ ἀπὸ αὐτούς, ὅπως οἱ δύο ἐκτελεστὲς γαλλικῆς καταγωγῆς, εἶχαν σταδιοδρομία στὴν χώρα τους καὶ εἶχαν διασφαλισμένη τὴν ἐπαγγελματική τους πορεία. Παρ’ ὅλα αὐτὰ ἐγκατέλειψαν, σταδιοδρομία, οἰκογένεια καὶ ἀνέσεις καὶ κατέφυγαν στὶς στερήσεις τῆς ἐρήμου, παίζοντας κορώνα γράμματα τὴν ζωή τους∙ κάτι τοὺς κέντρισε τὸ ἐνδιαφέρον καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ ζητούμενο. Φαίνεται ὅμως ὅτι ὁ δυτικὸς πολιτισμὸς δὲν εἶναι καθόλου ἀνώτερος στὴν πράξη∙ ὑπερφίαλος καὶ ἀρκετὰ ἀλαζονικὸς ἀποδεικνύεται.